Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
  • facebook
  • blogger
  • linkedin
  • twitter

E-postsystem

Högkvalitativ IT-drift av mailservrar som ex Exchange 2013 och Zimbra.

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

E-postsystem


Vad är ett e-postsystem?

Ett e-post system är ett system för att hantera e-post, ibland kan det vara så att en delad tjänst inte räcker till, exempelvis att man har ett större antal brev som måste gå iväg samtidigt alternativt att man har högre krav på tillgänglighet & säkerhet.


Vad är det för skillnader mellan Delad tjänst och egen server?

En delad tjänst är oftast begränsad, antingen att man enbart får skicka X antal brev alternativt att man har ett visst utrymme tillgängligt, man har också en begränsad möjlighet i ett delat system att skicka brev samt att hantera SPAM & virus. På en egen e-post server sätter ni själva gränserna på vad man ska kunna göra.


När bör jag gå från delad tjänst till egen server?

Det enkla svaret är att när man känner sig begränsad. Det mer avancerade svaret är att man alltid bör överväga en egen tjänst om inte annat så av säkerhetsskäl.


Jag behöver skicka 100-1000 brev i veckan behöver jag en egen server för det?

Nej, de flesta delade tjänster klarar detta utan problem. Om dock breven innehåller tyngre filer såsom PDF:er, bilder, dokument & filmer så kan ni eventuellt hamna ovanför de begränsningar som finns. Om ni känner er osäkra så kontakta oss så hjälper vi er räkna på det.


När man kommer i volumer som 1000-10000 eller högre så krävs oftast en egen server. Man behöver även kontrollera att servern även är konfigurerad och uppsatt på ett sådant sätt att inte e-posten behandlas som en sk. spam server, även detta hjälper vi er gärna med.


Hur begränsar vi att servern kännetecknas som en spam server?

1. Breven som skickas ut isig är det första man ska titta på. Hur är det konstruerade rent textmässigt, innehåller de ord som har hög spamklassning?
2. Nästa steg är att se vilka breven går till, enbart de personer som har bett om att få brev antingen genom att godkänna ett avtal alternativt har skrivit upp sig för att ta del av exempelvis erbjudanden bör få breven. Man bör även ha med en länk där man kan avanmäla sig.
3. Handlar om servern isig och konfiguration, har servern en rekursiv DNS så mottagande e-post servrar kan få namnuppslag även SPF DKIM HRP m.m. bör ses över.
4. När man gör större massutskick bör man göra det i tidsintervaller.


Jag har ett behov av större säkerhet än delade tjänster erbjuder, hur skulle det kunna se ut?

Säkerhet är ett stort begrepp och kan ses utifrån olika synvinklar, handlar säkerhet om att breven alltid ska komma fram? Eller man ska kunna återläsa raderade brev? Eller handlar det om eventuella virus/trojaner som kan slinka igenom? Vi har mångårig erfarenhet av att sätta upp system av alla de slag och utgår ifrån just ert behov när vi gör detta.


Hosted Exchange

Hosted Exchange är för de som kräver det där lilla extra. Här har du möjlighet till Push mail & activesync så du direkt ser brevet i exempelvis din iphone, ipad eller android baserade telefon/pad. Du har även möjlighet att sätta upp delade kalendrar och annat som just Microsoft Exchange erbjuder såsom delade kontaktböcker, OWA (Avancerad webmail) m.m. Läs gärna mer på http://www.ipeer.se/hosted-exchange.php eller ring oss för mer information.


Vilka tjänster erbjuder ni om vi behöver en egen e-post server?
Vi hjälper er att ta fram både hårdvara och konfiguration. Tillsammans med en SLA som passar just er.Namn:

Foretag:
E-post:
Telefon:
 

CAPTCHA Image

Ange texten på bilden: