Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
  • facebook
  • blogger
  • linkedin
  • twitter

Fördelar med ECS

Betala endast för det ni använder och skala upp och ner er miljö efter behov.

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

Fördelar med Elastic Cloud Server


Till skillnad från många Cloud-leverantörer är det med Elastic Cloud Server möjligt att skräddarsy resurserna med väldigt hög granularitet. Du kan t.ex. ställa in CPU, RAM, Core(s), och lagringsutrymme oberoende av varandra. Det finns även möjlighet att under en månad anpassa resurserna efter, t.ex. antalet besökare på din hemsida. Låt oss säga att du under en helg har en kampanj och förväntar dig högt besökarantal på din hemsida. Då kan du under denna tidsperiod höja upp resurserna på servern för att klara lasten. När ruschen är över kan du igen sänka resurserna till sin vanliga nivå och på så sätt bara betala för det du behöver.

Anycast DNS -Genom Anycast DNS får ni som användare ett extra DNS skydd genom att er domän placeras på DNS-servrar I hela världen. Detta genomför att ni som kund blir mindre sårbara överbelastnings attacker samt att domänuppslag kommer genomföras snabbare och där igenom ger ni som kund er besökare en bättre total upplevelse.

CDN - Dina Statiska hemsidefiler sprids inom vårt CDN-nätverk vilket möjliggör att er hemsida laddas från den punkt som ligger närmast er besökare. Har ni innehåll som t.ex. filmer, bilder ni vet tar tid att ladda för era besökare från Asien? Genom att placera detta innehåll på servrar i Asien gör ni det nu möjligt för besökaren att snabbt få ta del av ert innehåll. CDN ger också en mycket positiv effekt för sökmotors optimering samt online kampanjer.

Redundans -Plattformen är redundant uppbyggd för att leverera högsta möjliga stabilitet och tillgänlighet. Dessutom är plattformen uppbyggd med central lagringsyta (SAN). Den virtuella servern kommer att köras på en av de fysiska servrarna i vårt virtualiseringskluster, som alltid har en viss överkapacitet för att virtuella maskiner automatiskt ska flyttas mellan servrarna vid händelse av hårdvaruproblem. IP-adresser tilldelas automatiskt din virtuella server.

Flexibilitet - Den web-baserade kontrollpanelen ger dig möjlighet att skapa, uppdatera och ta bort virtuella servrar, administrera lagring, IP-adresser, backup och andra resursinställningar. Dessutom finns information och Grafer för att övervaka ditt utnyttjande av resurser. Du kan även hålla koll på dina kostnader och se vad dina virtuella servrar kostar per timme.

Iphone/ipad App - Denna App möjliggör administration av din Elastic Cloud Server.

 

 

Billing - Efter varje månad summeras de fasta och rörliga resurserna ni har använt under månaden. Rörliga resurser är t.ex. nätverksöverföring och IOPS. Dessa kommer variera beroende på hur mycket ni använder av respektive resurs. Fasta resurserna konfigureras till fasta värden av er själva, såsom, CPU cores, RAM och HDD-storlek. Prissättningen på de fasta resurserna kommer alltid vara samma och beror på vilket nivå man ställt dem på. Fakturering sker månadsvis i efterskott.

API - Elastic Cloud Server ger dig även tillgång till ett API som gör det möjligt att programmatiskt sköta alla virtuella servrar och resurser. Exempel på användningsområden är:
1. Automatiskt installation av servrar för SaaS.
2. Uppstart av flera servrar vid t.ex. stora beräkningsjobb.

Distributioner - De flesta populära Linuxdistributioner finns (Ubuntu, CentOS, ClearOS, CloudLinux, Debian, Fedora, Gentoo Linux, OpenSUSE, Elastix och Redhat samt FreeBSD).

Autoscaling - Ger dig möjlighet att automatiskt uppgradera er server eller ert kluster vid ytterligare resursbehov (Minne, CPU och lagringsyta). Detta görs med enkelhet genom att sätta gränsvärden via kontrollpanelen. (Vissa OS begräsningar kan finnas)

Lastbalansering - Ifall lasten skulle bli för hög för en enskild server att hantera så finns två typer av lastbalanseringsmöjligheter som båda bygger på samma lastbalanseringsappliance men två olika tekniker. Antingen kan man lastbalansera via en tcp-port till ett flertal bakomliggande servrar, eller skapa en dynamisk klusteruppsättning som växer och minskar utefter last. Man kan såklart även hantera lastbalanseringen helt själv med hjälp av t.ex HAProxy.