Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
  • facebook
  • blogger
  • linkedin
  • twitter

Grön server hosting

Ipeer levererar grön server hosting

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

Ipeer har grön, miljövänlig server hosting!


Idag har IT-driften i världen lika stor miljöpåverkan som flygindustrin. Vi på, Ipeer tar denna problematik på allvar och har satsat på att sänka energiåtgången markant och samtidigt skapa högsta säkerhet. Ipeers primära datahall har plats för 6000 servrar. Datacentret har byggts tillsammans med den ledande nordiska datahallskonstruktören Coromatic Group och nominerats till Årets Gröna Datahall 2008 för sin miljövänlighet.


greenhosting


Grön design från start

I samband med byggnationen av själva väggarna i datorhallen återanvändes i största möjligaste mån material från den tidigare lokalen. I datorhallen har vi kontroll både på den relativa luftfuktigheten och på temperaturen som är optimerad för maximal livslängd på våra servers. Ventilationen har därför anpassats till ett minimalt flöde för att se till att kylmaskinerna får arbeta med så konstant miljö som möjligt.


Miljövänlig frikyla

Datacentret försörjs av ett redundant system med så kallad frikyla vilket innebär att vi under stora delar av året kan nyttja vårt klimat för att spara så mycket energi som möjligt. I själva datorhallen arbetar vi med varma och kalla gångar där vi i samråd med Dell försöker hålla en temperatur på 22-25 grader i den kalla gången vilket är fullt tillräckligt för våra servers och som innebär en stor besparing jämfört med att försöka hålla nere temperaturen ytterligare. Cirkulationsaggregaten är placerade strategiskt vid den varma gången för att transportera bort överskottsvärmen vilket innebär att vi även där kan tillåta högre returtemperaturer. Detta ger stora besparingar för energiåtgången och miljön.


Grön el

Vi har valt att teckna avtal för grön el. Det reservelverk som garanterar vår drift i händelse av strömbortfall från elnätet drivs av miljödiesel. Vi har också valt att växa i steg med våra UPS:er vilket innebär en högre verkningsgrad och energibesparing jämfört med om vi hade installerat full effekt från början.


Övrig säkerhet

I händelse av brand är hela datorhallen skyddad med släckmedlet Argonite vilket är en blandning av kväve och argon som inte har någon miljöpåverkan. Den tidiga detekteringen ser också till att en eventuell brand upptäcks och behandlas så snabbt som möjligt.

Utöver ett stort fokus på miljön har Ipeer också fokuserat på den fysiska IT-säkerheten med inkluderade komponenter som till exempel larm och TV-övervakning där inspela media lagras offsite. Ett helt nytt Backbonenät har också installerats som är dimensionerat för att klara av framtidens behov av kapacitetsutnyttjande.