Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
 • facebook
 • blogger
 • linkedin
 • twitter

Hosted VMware Hybrid

Förläng ert moln: samma säkerhet, obegränsad skalbarhet, flexibilitet

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

Hosted VMware Hybrid


Hosted VMware HybridGenom vår tjänst Hosted VMware kan Ipeer erbjuda företag med egna installationer hybrid moln. Detta är möjligt genom att koppla upp sin lokala vSphere infrastruktur till Ipeers moln. Detta ger kunderna möjlighet att konsumera resurser och växa i vCloud-molnet utan att behöva investera i mer hårdvara, alltså kommer ledtiderna för att kunna leverera IT till sin organisation minska betydligt då de slipper vänta på beslut för inköp, leveranstider, installation av ESXi osv.

Det är även väldigt enkelt för kunder att lämna molnet om de önskar då de har fyllt på med resurser i sitt lokala datacenter. Ni har möjligheten att lägga brandväggar var ni vill och behålla separationen och säkerheten i er miljö in-house – men samtidigt få en lättadministrerad och skalbar komponent externt som följer era säkerhetskrav.


Möjligheter

  • Förläng kritiska applikationer till molnet där de vid behov kan växa obehindrat.
  • Få Multisite-redundans för er organisations kritiska funktioner till en låg kostnad. Med IT-miljön replikerad i en extern datahall fortsätter era kritiska funktioner fortsätter fungera även om ert lokala datacenter skulle gå ned (Disaster Recovery, DRaaS).
  • Lös lätt tillfälliga behov av att snabbt få upp till exempel utvecklingsservrar för ett tidsbegränsat projekt.
  • Det finns ingen tidsbegränsning kring hur länge en resurs kan ligga uppe i Ipeers moln, ni kan alltså lägga upp en tillfällig resurs endast över en dag om ni förutser ett ökat behov.
  • Ni kan ha era servrar vilande (avstängda) i Ipeers moln, det vill säga att ni startar dem endast när ni har behov av dem, i detta fall betalar ni endast för lagringsytan er organisation utnyttjar.
  • Undvik inlåsning. Med VMware-plattformen kan ni själva flytta era externa servrar till lokal eller annan infrastruktur om företagets infrastrukturstrategi förändras.
  • Lös resursbrist i lokalt datacenter, väx i molnet med möjlighet att flytta tillbaka då lokala datacentret byggts ut. Er organisation blir inte lidande på grund av försenade investeringsbeslut eller leveranser av ny hårdvara.
  • Självbetjäning, i Ipeers moln så sköter ni helt er egen del av molnet och kan utöka eller minska era serverresurser, till exempel minne, CPU, diskstorlek. Ni kan även via administrationsgränssnitt skapa nya servrar och ta bort servrar som inte behövs längre. Detta utan att behöva beakta en intern IT-organisations ledtider.
  • Ipeers vCloudlösnings infrastruktur körs på redundant teknik i datorhallar i Sverige vilket gör att er organisations information inte lagras i utlandet och inte behöver följa utländska regelverk om övervakning.

Fördelar

Som kund i Ipeers vCloud moln får ni alla fördelar en IaaS tjänst har. Ni kan helt själv skala upp, ned, ut och in era serverbaserade tjänster. Detta betyder att ni direkt och utan fördröjning kan:

  • Lägga till eller ta bort resurser på befintliga servrar.
  • Skapa nya servrar.
  • Kopiera befintliga lokala servrar till molnet.
  • Kopiera servrar från molnet till er lokala vSphere infrastruktur.
  • Ni slipper helt huvudvärken det innebär med resursallokering i en lokal infrastruktur, Ipeer sköter detta helt utan att ni märker av det.
  • Kostnader för detta är baserad på det ni behöver och faktiskt utnyttjar snarare än inköp av hårdvaruresurser som ni kanske kommer behöva under en 3-5 års period.

Tekniska förutsättningar för att använda vCloud som hybrid lösning

  • Nätverkskommunikation behövs mellan kunds och Ipeers moln, detta kan kräva viss brandväggskonfigurering.
  • För att kunna flytta in servrar till Ipeers vCloud moln krävs en lokal vSphere miljö samt en vCenter server. Att flytta direkt från en fristående ESXi host fungerar inte.
  • En vCloud Connector server samt en vCloud connector node ”virtual appliance” uppsatt i er organisations lokala vSphere miljö, dessa är konfigurerade för att hantera kopplingar samt flytt av resurser till och från Ipeers molntjänst.
  • Rekommenderat är att ha den infrastruktur er organisations specifika miljö behöver på plats i Ipeers moln, exempelvis en domänkontrollant.
  • Applikationer som skall förlängas behöver i applikationen ha stöd för detta.
  • Flytt av resurser in till Ipeers moln sker offline, servrarna kan alltså inte vara startade under tiden de flyttas. Med hjälp av Disaster Recovery-funktionaliteten kan dock nedtiden minimeras till de sekunder eller minuter det tar att starta ett system när ett annat stängts av.

Söker ni information gällande våra paket och priser hittar ni dessa här: VMware Priser.

Har ni andra frågor gällande tjänsten är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0752 - 400 800 alt. via sales@ipeer.se.

 

Kampanj! Just nu erbjuder vi Hosted VMware kostnadsfritt 1 månad med resursutnyttjande upp till 4000 SEK. Klicka här för att beställa tjänsten redan idag!