Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
  • facebook
  • blogger
  • linkedin
  • twitter

Ledande Infrastruktur

Toppsäkert datacenter med redundans på alla nivåer.

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

Ledande infrastruktur


Ipeer använder endast kända och välrenommerade partners, såsom Cisco, Dell, HP, IBM, Fortinet och Skanova för att säkerställa drift och möjlighet att leverera högkvalitativa tjänster. Alla komponenter i datacentret övervakas dygnet runt. Detta gör det möjligt för servicepersonal att påbörja felsökning och felavhjälpning inom några minuter.


Uninterruptible Power Supply (UPS)

Detta system säkerställer att strömspikar och strömavbrott elimineras och ej har möjlighet att skada eller störa servrar och annan typ av utrustning. Vid ett eventuellt längre strömbortfall försäkrar UPS-systemet en mjuk övergång tills dess att dieselgeneratorerna är i full drift.


Kylsystem (HVAC)

Datacentret är utrustat med ett full redundant HVAC system (Heat, Ventilation, Air Condition) som försäkrar att temperaturen i datacentret är optimal för drift av elektronisk utrustning. Systemet cirkulerar och filtrerar luften för att ta bort damm och andra partiklar för att dessa ej skall störa eller skada den elektroniska utrustningen.


Dieselström

Våra datacenter är designade med on-site dieselström för att möjliggöra drift även under ett strömavbrott. Vid ett eventuellt strömbortfall på ett datacenter startas en massiv generator inom en minut och börjar generera ström till de interna UPS:erna. Dieselgeneratorn är designad med en hög kapacitet och har möjlighet att generera ström till ett militärt högkvarter. Generatorn är noggrant testad och är alltid redo för att säkerställa drift vid ett eventuellt strömbortfall.


Säkerhet

Ipeer har installerat en specialanpassad driftlarmsanläggning där företaget och dess leverantörer har möjlighet att fjärrövervaka och även genomföra serviceåtgärder. Datacentret är TV-övervakat med inspelning med sk. ccTV via Securitas. Ingången till datacentret är skyddat med larm och endast säkerhetsvakter och Ipeers servicepersonal har tillgång.

Läs mer om vårt datacenter under följande länk.