Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
  • facebook
  • blogger
  • linkedin
  • twitter

Nätverk & Konnektivitet

Ansluten till ett av världens mest utvecklade och mest kraftfulla IP-nät.

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

Nätverk & Konnektivitet


Ipeer är genom vår Internetleverantör ansluten till ett av världens mest utvecklade och mest kraftfulla IP-nät. Anslutningen sker med redundanta vägar till nätet som är på gigabitnivå. Leverantören arbetar både med privat och med public peering. Genom sitt huvudägarskap i konsortiet Atlantkabeln TAT-14 (Opto-fiberring som sammanbinder Europa med USA15.400 mil lång) samt ytterligare två kompletterande sjökabelsystem, finns en total Atlant-kapacitet på 120 Gbit/s. Detta samarbete garanterar våra kunder bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet vilket är mycket viktiga komponenter när man ska ansluta en www-server eller etablera affärskritiska Internet-applikationer.


På den europeiska och nordamerikanska marknaden har vår leverantör TIER-1 status dvs. trafikutbyte med alla större aktörer på marknaden, detta innebär att vi har bästa möjliga konnektivitet mellan Norden och USA. Nätet är uppbyggt så att inga kunder skall uppleva onormala fördröjningar mm. För att säkerställa detta mäts genomströmning och packet loss kontinuerligt. Det sker nu en utbyggnad vid en belastning på 50% på en förbindelse i stamnätet. Vid 70% belastning är nätet uppgraderat. Denna 50/70 regel är en garanti mot överbokning i hela stamnätet världen över.


Genom vår leverantör erbjuder vi tillgång till hela världen, med bästa möjliga Internet/IP kvalitet.


3D