Support
0752 400 820

facebook blogger linkedin youtube twitter
 • facebook
 • blogger
 • linkedin
 • twitter

Hosted VMware Portal

Bygg, förläng eller replikera ert företagsmoln exakt som ni vill

Kontakta oss vai Formates

Support

0752 400 820

Gilla oss på Facebook!

Följ oss på Google+!

Hosted VMware Portal


Ipeers Hosted VMware-portal ger er som kund en inblick i ert resursutnyttjande och era kostnader. Resursutnyttjandet ger en ögonblicksbild över er faktiska resursförbrukning för hela organisationen totalt, samt vad som ingår i ert valda paket eller er löpande debitering (Pay as you go). Därtill finns den totala kostnaden för hela månaden med er nuvarande resursförbrukning. Därtill presenteras en cirkelgraf på den totala resursförbrukningen och kostnaden för att ni skall kunna se vilka vAppar eller virtuella maskiner (VMs) som genererar det högsta resursbehovet och således den högsta kostnaden.


Kostnaderna visas både på historiska perioder samt innevarande månad. Den innevarande månadens kostnad beräknas på den nuvarande förbrukning men för en hel månad. Vidare kan ni som kund se kostnaderna fördelat på vApp eller VM. Dessutom får ni kostnaden fördelad på de resurser som ni nyttjat till vAppen eller VMen under månaden. Detta ger er en klar bild över ert resursutnyttjande samt kostnad på resursnivå.


Detta ger er som kund möjlighet att ha resurs och kostnadskontroll samt planera framtida kostnader och resursbehov.


Er del i Ipeers vCloud moln skapas automatiskt efter kreditgodkännande. Då kommer ni bli tillställda ett set av administrativa nycklar som ni använder för att logga in i er organisations vCloud director. Via denna vCloud director kommer ni kunna genomföra all administration av er tjänst med hjälp av tydliga lathundar som ni finner på support.ipeer.se. Några exempel på vad ni kan administrera i Vcloud portal är:


Administrera användarna i er organisation

  • Lägga till användare
  • Ta bort användare
  • Skapa grupper med användare
  • Administrera användare och gruppers rättigheter på vApps och VMs
  • Byta lösenord för organisationen
  • Koppla sin organisation mot externt active directory
  • Lägg till möjligheter för SAML identity provider
  • Skapa och administrera kataloger för lagring av vApp templates och ISO filer
  • Exportera/ importera/ ta bort vApp templates
  • Exportera/ importera/ ta bort OVF templates
  • Modifiera vApp egenskaper

Administrera er vApp, VM och resurser

  • Lägga till nya /stoppa /ta bort vApp
  • Byta Lösenord
  • Lägga till/ ta bort Disk yta
  • Lägga till/ ta bort RAM
  • Lägga till/ ta bort CPU
  • Skapa snapshots för att kunna gå tillbaka till en tidigare tidpunkt för VM eller vApp
  • Lägga till/ ta bort nätverk
  • Lägga till/ ta bort IPSEC tunnlar
  • Administrera Brandväggar
  • Administrera Edge Gateway
Kampanj! Just nu erbjuder vi Hosted VMware kostnadsfritt 1 månad med resursutnyttjande upp till 4000 SEK. Klicka här för att beställa tjänsten redan idag!